Lezingen

We zijn met zijn allen steeds meer gericht op het leveren van prestaties, altijd maar meer, altijd maar beter. We stellen steeds ambitieuzere doelen, we willen de beste en succesvol zijn. En toch gaan velen van ons gebukt onder druk en stress, zelfs al van in de kleuter- en lagere school. Kinderen kampen met faalangst, ze gaan allerlei mechanismen ontwikkelen om gewaardeerd te worden door hun omgeving. Ofwel vallen ze uiteindelijk uit de (school)boot ofwel gaan ze overpresteren.

Faalangst en perfectionisme zijn rare beestjes. Als perfectionismecoach voor kinderen en jongeren heb ik als missie om ouders, leerkrachten en schooldirecties te informeren over die 2 vreemde beestjes. Daarom geef ik lezingen over deze thema’s. Tijdens een lezing schets ik wat perfectionisme en faalangst is, ga ik uitgebreid in op het ontstaan en de symptomen. Uiteraard geef ik ook tips en tricks mee om het perfectionismepatroon bij kinderen te herkennen en aan te pakken.

Praktisch

Een lezing duurt anderhalf tot twee uur. Er is de nodige ruimte voor persoonlijke vragen. De mate van interactie hangt af van de grootte van de groep. De (forfaitaire) prijs voor een infoavond van (maximaal) 2 uur bedraagt € 325 (inclusief materiaal en verplaatsingskosten).

Contacteer me op  annelies@foliant.be en we spreken verder af.

***

Het was voor mij op bepaalde momenten echt in mijn blinde vlek kijken. Jouw nederige en openhartige manier om het te brengen was van aard om helemaal binnen te komen. Met voldoende lichtheid en kleine geestige verwoorden (o.a. “gechmuckt”) en toch de ernstige toon behouden. Jij hield daardoor de hele tijd mijn aandacht. Zalig qua tempo.