Kinder- en jongerencoaching

Opgroeien als kind of jongere in deze snel veranderende wereld met duizenden prikkels, de (druk van) sociale media, pubertijd, school, hobby’s, … Het is niet altijd even evident. Elk kind is uniek. Elk kind verdient het om zichzelf te kunnen zijn en vol enthousiasme zijn/haar levensverhaal te schrijven. Ik kijk voorbij labels en etiketten en ga op zoek naar wat kinderen en jongeren bezig houdt, wie ze (willen) zijn, waar ze nood aan hebben, hoe ze zich voelen in, wie hen kan ondersteunen, ….

Soms zijn kinderen even de weg kwijt, krijgen emoties de bovenhand en raken ze in de war. Vaak komt dit tot uiting in hun gedrag: veel roepen, niet kunnen stilzitten, of net omgekeerd, wegkruipen in een hoekje.

Foliant leert kinderen te ontdekken wie ze zijn, hun talenten naar boven te halen en tegelijkertijd inzicht te verschaffen in hun valkuilen. Als coach geef ik kinderen en jongeren ruimte om hun emoties, gedachten en gevoelens naar boven te brengen. Ik geef hen tools en handvaten zodat ze met hun emoties, gedachten en gevoelens een blijf weten en ze een plaats kunnen geven.

Doorheen de jaren heb ik een specialisatie ontwikkeld in hoogsensitiviteit, introvertie, hoogbegaafdheid en beelddenkende kinderen en jongeren.

***

Elk traject start steeds met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan online of bij je thuis en duurt 1 u tot 1.30u.

Vermits elk kind uniek is, is ook elk coachingstraject maatwerk. We stippelen samen een pad uit dat jou helpt een antwoord te krijgen voor dat wat je bezig houdt.

Kostprijs:

  • 50 € voor het kennismakingsgesprek
  • 75 € per sessie (dit is ongeveer een uur).

Voor meer informatie of de opstart van een coachingstraject kan je een mail sturen naar Annelies@foliant.be.