Kinder- en jongerencoaching

Opgroeien als kind of jongere in deze snel veranderende wereld met duizenden prikkels, de (druk van) sociale media, pubertijd, school, hobby’s, … Het is niet altijd even evident. Elk kind is uniek. Elk kind verdient het om zichzelf te kunnen zijn en vol enthousiasme zijn/haar levensverhaal te schrijven. Soms zijn kinderen even de weg kwijt, krijgen emoties de bovenhand en raken ze in de war. Vaak komt dit tot uiting in hun gedrag: veel roepen, niet kunnen stilzitten, of net omgekeerd, wegkruipen in een hoekje.

Foliant leert kinderen te ontdekken wie ze zijn, hun talenten naar boven te halen en tegelijkertijd inzicht te verschaffen in hun valkuilen. Als coach geef ik kinderen en jongeren ruimte om hun emoties, gedachten en gevoelens naar boven te brengen. Ik geef hen tools en handvaten zodat ze met hun emoties, gedachten en gevoelens een blijf weten en ze een plaats kunnen geven.

Ik kijk voorbij labels en etiketten en ga op zoek naar wat kinderen en jongeren bezig houdt, wie ze (willen) zijn, waar ze nood aan hebben, hoe ze zich voelen in, wie hen kan ondersteunen, ….

Doorheen de jaren heb ik een specialisatie ontwikkeld in hoogsensitiviteit, introvertie, hoogbegaafdheid en beelddenkende (ofwel ruimtelijk-visueel ingestelde) kinderen en jongeren.

Daarnaast ben ik gecertificeerd perfectionismecoach voor kinderen en jongeren met een specialisatie in faalangst en perfectionisme.

***

Elk traject start steeds met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek gaat bij mij door en duurt 1.30u tot 2u.

Vermits elk kind uniek is, is ook elk coachingstraject maatwerk. We stippelen samen een pad uit.

Voor meer informatie of de opstart van een coachingstraject kan je een mail sturen naar Annelies@foliant.be of bellen op 0476/58.46.87.