Foliant

Foliant is er om kinderen en jongeren de weg te wijzen als ze (even) door het bos de bomen niet meer zien. Orde te scheppen in de chaos. Helpen waar mogelijk, op kleine schaal en op maat van elk kind.

Foliant wil kinderen en jongeren helpen om hun talenten te ontdekken en er mee aan de slag te gaan, stap voor stap. Foliant wil kinderen en jongeren helpen de verandering in te zetten met als doel zichzelf te verbeteren en te groeien tot wie ze écht willen zijn.

Daarnaast biedt foliant ook ondersteuning naar (plus)ouders, grootouders, leerkrachten, … zodat zij hun (plus- of klein)kinderen / leerlingen kunnen bijstaan en steunen op hun levenspad.

***

Het begon allemaal met een klein idee, een zot plan. Brainstormen, ideeën verzamelen, schrijven, herschrijven, praten, wandelen en alles laten bezinken. Stilaan werd dat kleine idee een grote droom, een missie.

Die missie leek bij momenten wel een draak, een gigantische olifant. En zo was op een dag foliant geboren. Foliant staat voor het ‘grote boek’ dat we allemaal schrijven met ons eigen levensverhaal. Foliant is gegroeid vanuit mijn eigen verhaal en ervaringen, met als doel te zorgen voor anderen, in het bijzonder kinderen en jongeren.

The ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who can do. (Steve Jobs)