Home


We leven in een steeds veranderende wereld. De druk in onze maatschappij neemt toe en iedereen wordt verwacht zich continu aan te passen. Het komt er op aan snel te kunnen schakelen, je eigen lat op de juiste hoogte te leggen, focus te houden en voldoende veerkracht op te bouwen.

Zodra je geboren wordt, begin jij aan je eigen verhaal. Sommige hoofdstukken van jouw (levens)verhaal kan je volledig zelf schrijven, anderen worden in jouw plaats bepaald. De kunst is jezelf te ontdekken en op zoek te gaan naar jouw unieke verhaal. Dat je leert om te gaan met datgene waar je geen impact op hebt en dat je kansen mag benutten en je dromen kan waarmaken.

Foliant is er om kinderen en jongeren de weg te wijzen als ze (even) door het bos de bomen niet meer zien. Orde te scheppen in de chaos, helpen waar mogelijk, op kleine schaal en op maat van elk kind. Mijn wens bestaat erin om kleine mensjes te helpen orde te scheppen in de chaos, hun talenten te helpen ontdekken, te laten dromen en te durven springen, bevrijd van faalangst en perfectionisme. Ik wil kinderen en jongeren leren zelf aan de slag te gaan, stap voor stap en op een positieve manier met als doel uit te groeien tot wie ze écht willen zijn.

Kinderen opvoeden is niet altijd eenvoudig. Daarom biedt foliant ook ondersteuning naar (plus)ouders, grootouders, leerkrachten, scholen, … zodat zij hun (plus- of klein)kinderen / leerlingen kunnen bijstaan op hun levenspad. Kinderen en jongeren kunnen maar ten volle ontwikkelen als ze voelen dat ze ondersteund worden door hun omgeving.

***

Foliant is…

… kijken naar de toekomst met een open geest.

… overtuigd zijn dat er voor alles een (eenvoudige) oplossing bestaat.

… spelen, experimenteren en leren, dingen anders durven doen.

… beseffen dat je samen altijd verder komt dan alleen.

… zorgen dat je kan zijn wie je bent.

***

Foliant betekent letterlijk een ‘groot boek‘. Het staat symbool voor het boek dat we allemaal schrijven met ons eigen levensverhaal. Foliant is gegroeid vanuit mijn eigen verhaal en ervaringen, met als doel te zorgen voor anderen. Foliant is wie ik ben, waar ik voor sta en waar ik voor wil gaan, samen met en voor jouw kind(eren).

The ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who can do. (Steve Jobs)