Over foliant

Foliant is mijn persoonlijke droom. Mijn ambitie om de wereld mooier te maken. Mijn wens bestaat erin om kleine mensjes te helpen orde te scheppen in de chaos, hun talenten te helpen ontdekken, te durven laten gaan voor hun eigen dromen, bevrijd van faalangst en perfectionisme.

Het begon allemaal met een klein idee dat uitgroeide tot een zot plan. Brainstormen, ideeën verzamelen, schrijven, herschrijven, praten, wandelen en alles laten bezinken. Stilaan werd dat kleine idee een grote droom, een missie.

Die missie leek bij momenten wel een draak, een gigantische olifant. En zo was op een dag foliant geboren.  

Foliant betekent letterlijk een ‘groot boek‘. Het staat symbool voor het boek dat we allemaal schrijven met ons eigen levensverhaal. Foliant is gegroeid vanuit mijn eigen verhaal en ervaringen, met als doel te zorgen voor anderen.

***

Foliant is…

… zoeken naar het waarom, richting bepalen en focus houden.

… kijken naar de toekomst met een open geest.

… overtuigd zijn dat er voor alles een oplossing bestaat.

… experimenteren en leren, dingen anders durven doen.

… beseffen dat je samen altijd verder komt dan alleen.

… zorgen dat je kan zijn wie je bent met al je talenten én je valkuilen.

Foliant is wie ik ben, waar ik voor sta en waar ik voor wil gaan, samen met en voor jouw kind(eren).