Inspiratiesessie ‘Leren is meer dan studeren’

Kinderen en jongeren spenderen een groot deel van hun tijd aan hun studies. De ene met veel enthousiasme, de ander met wat meer lood in de schoenen. Studeren is veel meer dan op school zitten. Onze kinderen/jongeren leren elke dag, ook buiten de schooluren. Ze leren over zichzelf, over wat hun sterke kanten zijn en de valkuilen waar ze af en toe in tuimelen. Als ouder en leerkracht proberen we onze kinderen/jongeren te begeleiden op hun pad. Dat pad loopt niet altijd even recht.

Foliant biedt een korte, krachtige online sessie aan waarbij je tips en handvatten krijgt rond het thema ‘Leren is meer dan studeren’.

Tijdens deze (gratis) sessie wil ik je inspireren met concrete praktijkvoorbeelden om je te helpen jouw kinderen te begeleiden op hun pad. Ik breng ideeën aan vanuit mijn persoonlijke ervaring als coach, HR-projectleider en mama.

Volgende thema’s komen aan bod

  • Motivatie: waarom doe ik iets?
  • Omgeving: welke invloed heeft mijn omgeving (tijd, ruimte en mensen)?
  • Planning: wat doe ik wanneer?
  • Aanpak: hoe leer ik (het liefst)?

De inspiratiesessie is bedoeld voor iedereen die er baat bij denkt te hebben: (plus)ouders, grootouders, leerkrachten, studenten, pedagogen, coaches van kinderen vanaf 10 jaar. Er is geen enkele voorkennis vereist.

Deze inspiratiesessie is gratis en duurt ongeveer een uur.

De volgende sessies zijn gepland na de zomervakantie. De exacte data vind je hier binnenkort.